Vis en Meer Visrestaurant

Kennisbank - Tonijn

Tonijn: Een Vis met Twee Gezichten

Tonijn, een geliefde vis in vele keukens, heeft een dubbel verhaal. Laten we eens inzoomen op deze veelzijdige zeebewoner.

Soorten Tonijn

  1. Geelvintonijn: Deze soort uit de Indische Oceaan wordt overbevist en is bedreigd.
  2. Gestreepte tonijn: Vaak in blikjes, heeft over het algemeen gezonde populaties.
  3. Blauwvintonijn: Tien jaar geleden bijna verdwenen, nu weer volop aanwezig.

Duurzaamheid en Gezondheid

  • MSC-keurmerk: Kies tonijn met dit keurmerk voor duurzaamheid.
  • Bijvangst: Let op bijvangst van babytonijn en bedreigde dieren.
  • Kwik: Tonijn bevat kwik, dus matig je consumptie.

Tonijn is een tweesnijdend zwaard: lekker én complex.